Oranjebloesem bio photo

Oranjebloesem

De Nederlandse school in Zuid Florida

Locaties

Davie MultiPurpose Center
3801 South Pine Island Rd Davie, FL 33328


Sjomannskirken
2950 South Flamingo Rd Davie, FL 33330

Correspondentie-adres

4308 Diamond Way Weston, FL 33331

Schooltijden

MultiPurpose Center - Zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur


Sjomannskirken - Zaterdagochtend van 10.00 tot 1.00 uur

Vragen? Facebook

Informatie voor ouders

Inhoud

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Van ouders en groepsleiders wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Daarom vinden wij een goede samenwerking erg belangrijk. Om daarvoor te zorgen maken we het onderwijs voor u zo toegankelijk mogelijk en doen we ons best u goed te informeren.

Met uitzondering van persoonlijke dossiers van groepsleiders en leerlingen zijn alle gegevens ter inzage, bijvoorbeeld het oprichtingsplan, het schoolplan, deze schoolgids, de begroting, enz. Heeft u als ouder vragen m.b.t. het onderwijs, dan kunt u die altijd stellen aan de groepsleider of aan de directrice.

Voor een goede communicatie tussen u en ons is het van belang dat we vertrouwen, begrip en respect voor elkaar hebben. Juist in het kader van het NTC-onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelstellingen hebben ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing, daarbij rekening houdend met de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken. Dit heeft alleen kans van slagen, als de ouders zich betrokken en geïnteresseerd tonen en er blijk van geven zich te realiseren dat de thuissituatie in hoge mate bepalend is voor succes in de schoolsituatie.

We willen hier graag het belang benadrukken van een constante stimulering in het gebruik van het Nederlands voor alle leerlingen en in het bijzonder bij kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is.

Informatie voorziening aan ouders

De Oranjebloesem vindt het belangrijk om u goed op de hoogte te houden van de gang van zaken op school. Naast deze jaarlijkse schoolgids, organiseren we bij de opening een informatiebijeenkomst voor de ouders en leerlingen. Op deze bijeenkomst krijgt u informatie van het onderwijs en de school. Regelmatig worden de ouders per e-mail en/of lesbrieven op de hoogte gesteld over culturele activiteiten en andere speciale activiteiten.

Ouders en verzorgers kunnen een gesprek tot stand brengen wanneer ze vragen hebben over de resultaten van hun kind. In gevallen waarin de groepsleider een gesprek met de ouders of verzorgers noodzakelijk acht, zal zij uiteraard het initiatief daartoe nemen. Er worden twee maal per jaar 10 minuten gesprekjes georganiseerd (zie ook hoofdstuk de zorg voor uw kind).

Minimaal eenmaal per jaar is er een ouderavond. Tijdens de ouderavond krijgen ouders en verzorgers informatie over zaken zoals de visie van de school, financiële verantwoording, schoolverbeteringen, vernieuwde leermaterialen en huiswerk. Daarnaast heeft de school deze website, waar alle relevante informatie terug te vinden is.

Ouderactiviteiten

Ouders zijn welkom om als vrijwilliger op school te helpen als leesmoeder/vader, of te werken met kleine groepjes kinderen onder toezicht van de groepsleider. Ook wordt er een beroep op ouders gedaan om te helpen bij speciale evenementen en activiteiten, zoals de cultuurmiddagen.

De lessen van de kinderen zullen effectiever zijn met een hulpvader of moeder in de klas. Daarom doen we graag een beroep op u.


Ondersteuning thuis

Tips om thuis de Nederlandse taalontwikkeling te stimuleren (algemeen)

 • Spreek thuis zoveel mogelijk Nederlands of maak afspraken wanneer en met wie Nederlands wordt gesproken.
 • Geef het goede voorbeeld door volledig Nederlands te spreken met complete zinnen, zonder al teveel buitenlandse termen te gebruiken.
 • Laat kinderen gebruik maken van Nederlandse media.
 • Probeer de kinderen ieder jaar een paar weken in de vakantie in Nederland/België te laten logeren. De taalontwikkeling maakt vaak een enorme sprong als ze een paar weken alleen Nederlands spreken en met Nederlandstalige kinderen spelen.
 • Moedig tussentijds e-mail of telefonisch contact met bekenden uit Nederland aan.
 • Lees regelmatig voor uit Nederlandse boeken die aansluiten bij hun belevingswereld. Maak hierbij gebruik van je lidmaatschap van de Nederlandse bilbiotheek, die je via de Oranjebloesem kunt krijgen.
 • Zing regelmatig Nederlandstalige liedjes en luister naar Nederlandstalige cd’s of luisterboeken. Draai de cd’s bijvoorbeeld in de auto.
 • Laat kinderen bij een bezoek aan Nederland zelf boeken uitkiezen in een leuke kinderboekenwinkel.
 • Speel samen Nederlandse spelletjes waarin taal een belangrijke rol speelt zoals Scrabble, Pim-pam-pet, triviant junior.

Tips voor thuis om het leesonderwijs te stimuleren

 • Zorg voor leesplezier; maak er een gezellig en ontspannen moment van zodat uw kind meer zin heeft om thuis, samen met u te lezen.
 • Als ouder bent u een voorbeeldfiguur voor de kinderen. Een kind kan gemotiveerd raken om te lezen wanneer hij ziet dat zijn ouders ook veel plezier beleven aan het lezen van een Nederlands boek.
 • Kinderen vinden het vaak heerlijk om voorgelezen te worden. Een rustig moment op de dag. Zorg ervoor dat er verschillende soorten boeken zijn die aansluiten bij de belevingswereld en het niveau van het kind.
 • In boeken wordt het AVI-niveau aangegeven. Dit staat voor Analyse Van Individualiseringsvormen. De verschillen in niveaus zijn terug te voeren op de woord– en zinskenmerken van een tekst. Het niveau geeft de leesprestaties van de kinderen aan evenals de moeilijkheidsgraad van boeken en teksten.In het rapport van je kunt staat het leesnivo aangegeven
 • Veel boeken hebben een niveau indeling gebaseerd op het oude AVI. Op nieuwe boeken zal het vernieuwde AVI niveau vermeld staan. Voor het omzetten van oude AVI naar vernieuwde AVI kan het hieronder toegevoegde schema gebruikt worden:

  Oude AVI Nieuwe AVI
  1 AVI-Start
  1-2 AVI-M3
  2-3 AVI-E3
  3-4-5 AVI-M4
  4-5-6 AVI-E4
  5-6 AVI-M5
  6-7-8 AVI-E5
  7-8-9 AVI-M6
  8-9 AVI-E6
  8-9-9+ AVI-M7
  9+ AVI-E7
  9+ AVI-plus

Weet u niet op welk niveau uw kind leest, dan kunt u dit altijd aan een van de leerkrachten vragen.

Handige websites

Groep 1 en 2

Applicaties:

 • letter flitsen vor kinderen-juf Jannie,
 • juf jannie en cijfers,
 • taal en woordenschat-de zee-
 • juf jannie leer me de woorden, woorden leren, spelletjes om kleuters te leren lezen, leren lezen en schrijven
Groep 3

Applicaties:

 • juf jannie leer me de woorden, woorden leren, spelletjes om kleuters te leren lezen, leren lezen en schrijven
Groep 5,6, 7 en 8

Applicaties:

 • malberg spellingsapp taalactief
 • bru-taal
 • spelling in beeld
 • muiswerk woordenboek

Informatieve you tube afleveringen:

Algemene websites voor ouders

De Oranjebloesem gebruikt verschillende websites en applicaties voor het onderwijs. De lijst is hieronder:

 • www.stichtingnob.nl (algemeen)

  Alles, maar dan ook alles over de Stichting NOB. Met een apart onderdeel speciaal voor ouders. Hier staat een heleboel praktische informatie en nuttige tips. En altijd het laatste onderwijsnieuws.

 • www.kennisnet.nl (algemeen)

  Dit is een website vol met relevante onderwerpen en verwijzingen voor de leerlingen en leerkrachten in het onderwijs, gesubsidieerd en ontworpen door het ministerie van OCW.

 • www.ikenko.nl (groep 1 en 2)

  Kleurrijke website waarin je alles te weten komt over Ko (deze methode gebruikt de Oranjebloesem niet, maar is wel leuk om met uw kind te bekijken). Uitgebreide beschrijvingen over de thema’s, alles over de tv-uitzendingen en leuke kleurplaten voor de kinderen.

 • www.veiliglerenlezen.nl (groep 3)

  Op deze website vindt u allerlei informatie over de methode waar uw kind mee werkt in de klas. Ook zijn er leuke oefeningen/spelletjes die uw kind kan doen. Via deze website is ook een app te downloaden voor uw smartphone.

 • www.leesplein.nl (groep 3 t/m 8)

  Een zeer overzichtelijke website die ingedeeld is in 4 categorieën: kinderboekenplein, jeugdboekenplein, voorleesplein en laten lezen. De kinderen kunnen hier ook spelletjes spelen en meedoen aan een boekenquiz.

 • www.kidsweek.nl (groep 4 t/m 8)

  Kidsweek is een krant voor kinderen vanaf 7 jaar. Het uitgangspunt van Kidsweek is dat het nieuws neutraal wordt gebracht. Het is een krant in begrijpelijke taal die interessant en leuk is. Een mix tussen het nieuws uit Nederland en de wereld maar ook met veel informatie over muziek, sport, dieren en boeken.

 • www.liedjesland.com

  Deze website staat voornamelijk in het teken van kinderliedjes. Hier kun je meezingen met bekende en minder bekende liedjes van nu en vroeger. Er zijn verschillende categorieën (waaronder ook Sinterklaas en Kerst) en overal zijn songteksten bijgevoegd.

 • www.uitzendinggemist.nl

  Nederlandse televisie voor iedereen. Interessant: ‘t klokhuis, jeugdjournaal, Zappelin(2-5 jarigen), Zap (6-12 jarigen) en nog veel meer. Zoek via genre.

 • Leerzame IPAD apps voor Nederlandse taal

  Juf Jannie

  Woorden!

  Leer lezen

  leesplankje

Wat kunt u nog meer allemaal thuis doen?

 • het alfabet oefenen
 • de klanken oefenen
 • de dagen van de week oefenen
 • de maanden van het jaar oefenen
 • de seizoenen oefenen
 • cd-roms van school lenen
 • spelletjes van school lenen
 • praatplaten van school lenen
 • verhaaltjes laten vertellen / verzinnen
 • herhalen van woordbetekenissen
 • oefenen met de lidwoorden

Spelen met andere kinderen

Onderzoek de mogelijkheid om het contact dat uw kind heeft met andere Nederlandstalige kinderen, verder uit te breiden. Stimuleer de kinderen om onderling Nederlands te spreken. Geef de kinderen complimentjes als u hoort dat ze onderling Nederlands spreken zodat het Nederlands spreken een gewoonte wordt. Spelletjes om samen te doen:

 • zakdoekje leggen
 • ik zie, ik zie wat jij niet ziet
 • de zevensprong
 • 3 maal 3 is 9
 • Schipper mag ik overvaren
 • Hints
 • Pictionary
 • Galgje
 • Pim – pam – pet
 • Scrabble
 • Zet een leuke kinder-CD op of zing samen liedjes.

Schoolgids

Via onderstaande link hebt u toegang tot de schoolgids 2017/2018. Hierin vindt u alle belangrijke informatie betreffende dit schooljaar.

Schoolgids 2018 - 2019

Klachten procedure

Onze school heeft een klachtenregeling. Wanneer een ouder of een leerling een klacht heeft over de school of over een medewerker van de school dan kan hier gebruik van worden gemaakt. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke in eerste instantie worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft.

Een ouder met bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een groepsleider, neemt hierover eerst contact op met de desbetreffende groepsleider. Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan contact op worden genomen met het schoolbestuur. Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de groepsleider (oftewel diens gezag in de klas) wordt ondermijnd. Daarnaast schept dit duidelijkheid over de rol en de positie van het schoolbestuur.

Bij een klacht wordt altijd een stappenplan gevolgd. Dat ziet er als volgt uit:

Stap 1

De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de groepsleider.

Stap 2

Vinden de ouders en/of groepsleider geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt het probleem voorgelegd aan een contactpersoon van het bestuur.

Stap 3

Indien ook na het overleg met de contactpersoon de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het gehele schoolbestuur. Deze zal in voortdurend overleg met de groepsleider (en eventueel met de ouders) de kwestie bezien en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen.

Stap 4

Het zou kunnen zijn dat zich een situatie voordoet waarin de ouders of verzorgers er de voorkeur aan geven hun klacht aan een onafhankelijke derde voor te leggen. Voor dit doel heeft de Oranjebloesem mevrouw Esther Rosenberg bereid gevonden om als vertrouwenspersoon van onze school op te treden. Haar contactgegevens staan vermeld in de Schoolgids 2018 - 2019