Oranjebloesem bio photo

Oranjebloesem

De Nederlandse school in Zuid Florida

Locaties

Davie MultiPurpose Center
3801 South Pine Island Rd Davie, FL 33328


Sjomannskirken
2950 South Flamingo Rd Davie, FL 33330

Correspondentie-adres

4308 Diamond Way Weston, FL 33331

Schooltijden

MultiPurpose Center - Zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur


Sjomannskirken - Zaterdagochtend van 10.00 tot 1.00 uur

Vragen? Facebook

Zoals eerder al meegedeeld, was op 17 september 2016 de Inspectie van Onderwijs van het NOB op bezoek bij de Oranjebloesem, en we kijken terug op een geslaagde inspectie.


Bij deze hartelijk gefeliciteerd directrice Marleen, onderwijsteam Marielle, Virgilia, Lieke, Sandra en Marleen met het fantastische resultaat wat behaald is.

Daarnaast willen we ook alle ouders, kinderen, overige juffen, invaljuffen, en vrijwilligers die zich in hebben ingezet voor de Oranjebloesem ontzettend bedanken voor jullie inbreng, steun en positieve uitstraling die zeker zijn uitwerking heeft gehad op de beoordeling van vandaag.


Zoals hier gelezen kan worden, kijkt de onderwijsinspecteur kijkt niet alleen naar het naleven van wettelijke voorschriften, maar ook naar de volgende kwaliteitsaspecten:

  • de leerprestaties, ook wel de ‘opbrengsten’ genoemd
  • het aanbod van de leerstof
  • de leertijd
  • het pedagogische klimaat
  • het onderwijsklimaat, met andere woorden: de sfeer
  • de kwaliteit van het onderwijs
  • de zorg voor en begeleiding van leerlingen

Doorgaans bezoekt de inspectie scholen in het buitenland eens per vier jaar.


De inspecteur heeft bevestigd waar we met z’n allen op hoopten. We hebben een zeer goede basis gelegd voor de continuïteit van de school en we mogen trots zijn op het klimaat wat er op school heerst, een veilige, vertrouwde omgeving voor de kinderen om zich te ontwikkelen op alle vlakken in een ontspannen sfeer.

Al het werk van de afgelopen jaren heeft zeker zijn vruchten afgeworpen, en we hadden ons geen beter resultaat kunnen wensen. Ondanks het wegnemen van de subsidie wil de Oranjebloesem natuurlijk wel de onderwijskwaliteit blijven bieden die aansluit op de wensen en het niveau van de leerlingen. Met het gehaalde resultaat is het goed om the zien dat het met de kwaliteit van het onderwijs binnen de Oranjebloesem goed staat.