Oranjebloesem bio photo

Oranjebloesem

De Nederlandse school in Zuid Florida

Locaties

Davie MultiPurpose Center
3801 South Pine Island Rd Davie, FL 33328


Sjomannskirken
2950 South Flamingo Rd Davie, FL 33330

Correspondentie-adres

4308 Diamond Way Weston, FL 33331

Schooltijden

MultiPurpose Center - Zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur


Sjomannskirken - Zaterdagochtend van 10.00 tot 1.00 uur

Vragen? Facebook

Informatie over de school

Inhoud

Missie

De Oranjebloesem streeft ernaar een vaste plaats als promotor van Nederlandse taal en cultuur te verwerven binnen de Nederlandstalige gemeenschap in Zuid-Florida.

Een gemotiveerd team van leerkrachten voorziet in hoogwaardige lessen voor primair onderwijs (4 tot 14 jaar), met het oog op een eventuele terugkeer in het onderwijs in Nederland of België. De Oranjebloesem zal in het onderwijsprogramma voldoen aan de kerndoelen van het Nederlands Onderwijs. Visie

 • De Oranjebloesem wil de leerlingen een aangenaam en veilig leerklimaat aanbieden;
 • Het onderwijsteam selecteert juiste taalmethodes, die aansluiten op de kerndoelen alsmede met het oog op een correcte balans tussen groepsactiviteiten en zelfstandig werken.

Wij willen bovenstaande bewerkstelligen door minimaal 120 lesuren per jaar aan te bieden (3 uur per week en een aantal culturele middagen), door met interactief onderwijs op verschillende niveaus te werken en door de juiste taalmethoden te gebruiken.

Locaties

Multi Purpose Center Davie
3801 South Pine island Road
Davie, FL 33328


Sjomannskirken
2950 South Flamingo Road
Davie, FL 33328

Lestijden

De lessen vinden plaats op zaterdagochtend van 9.30 am tot 12.30 pm .

De school volgt de vakantiekalender van Broward County.

Er zijn geen lessen op de volgende dagen:

1 september: weekend van Labor Day
24 november: weekend van Thanksgiving
29 en 5 januari: kerstvakantie
310 maart: Springbreak
25 mei: weekend Memorial Day

De laatste lesdag is gepland op 1 juni.

Ook zal er een aantal middagen een cultuurmiddag georganiseerd worden. Voorlopig zijn die vastgesteld op:

13 oktober: kinderboekenweek
1 december: sinterklaas
24 maart: winteractiviteit
27 april: koningsdag
1 juni: laatste schooldag

De onderwijsgroepen

De activiteiten voor de leerlingen zijn gebaseerd op de kerndoelen voor Nederlandse taal zoals die zijn opgesteld door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De kerndoelen zijn streefdoelen voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van de basisschool.

De lessen worden vormgegeven op basis van thematisch onderwijs. Elke groepsleider zal op grond van het niveau de lessen invullen. Gedurende het jaar zullen er verschillende thema’s een aantal weken tijdens de lessen aan bod komen.

Een aantal thema’s zal in alle klassen aan de orde komen, zoals seizoensgebonden thema’s, Sinterklaas, Koninginnedag en andere nationale feestdagen. De groepsleider van uw kind zal u op de hoogte houden van het actuele thema, zodat u er thuis ook aandacht aan kunt besteden.

Wij proberen het onderwijs zo in te richten, dat er rekening wordt gehouden met de diversiteit en taalniveaus van de kinderen. De richtingen die we in onze school onderscheiden zijn:

 • Richting 1: Is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland en moet een terugkeer in Nederlands onderwijs faciliteren.

 • Richting 2: Doel is het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland.

 • Richting 3: Deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal.

De school heeft op dit moment 6 groepen:

 • Combinatie groep 1 en 2 kleuters
 • Groep 3a en 3 b: de leesgroep
 • Groep 4
 • Groep 6
 • Groep 7/8

In de Schoolgids 2018 - 2019 kunt u meer informatie vinden betreffende de inhoud van de lessen bij de verschillende groepen.

Het onderwijsteam

Naam Groep
Karolien De Corte groep 1 & 2
Marielle Mubarak groep 4
Virgilia Aiken groep 5 & 6
Marleen Ariens groep 7 & 8
Saskia Mulier Directeur
Ina Oost Invalskracht

Meer informatie over het onderwijsteam is hier.

Bestuurszaken

De school/stichting is in de staat Florida geregistreerd als een ‘corporation’ onder de naam Dutch Learning Center, Inc. Deze ‘ corporation’ wordt geregistreerd als ‘doing business as’ ‘de Oranjebloesem’ (vergelijkbaar met het Nederlandse ‘Handelend onder de naam’).

Het bestuur van het Dutch Learning Center, Inc. bestaat uit de volgende personen:

Naam Funktie
Sylvie Bove Voorzitter
Oscar Hilderson Secretaris
Greet Meeusen Penningmeester
Bjorn Vandemeulenbroucke Bestuurslid
Guido Kamps Bestuurslid

De belangrijkste taak van het bestuur is het maken van een beleid en het toezicht houden op de uitvoering daarvan. De directrice van de school, met haar team, voert dit beleid uit. De directrice is met name verantwoordelijk voor de opzet, de uitvoering en de inbedding van het onderwijsbeleid. Voor bestuurlijke vragen is Sylvie Bove het aanspreekpunt. Heeft u financiële vragen, dan kunt u direct contact opnemen met Greet Meeusen . Voor vragen m.b.t. het onderwijs en het reilen en zeilen op de school kunt u bij de leerkracht van de groep of de directrice terecht.

NOB

De Oranjebloesem is aangesloten bij de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland.

Dit betekent voor onze school dat we advies krijgen van het NOB op o.a. de volgende aspecten:

 • bestuurlijk/organisatorisch advies
 • onderwijskundig advies
 • financieel advies
 • voorlichting
 • nieuws en informatie
 • hulp bij invulling vacatures en
 • geven van cursussen

Het NOB heeft enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van de school waar hij nu staat.

Uitgangspuntem

De subsidie die het Ministerie van Onderwijs en Cultuur aan buitenlandse scholen verstrekt, vervalt helaas per dit schooljaar. Natuurlijk zal het NOB de scholen in het buitenland blijven ondersteunen, maar met minder financiële ruimte zal dit moeilijker of in ieder geval anders worden. Wat de consequenties zullen zijn voor onze school moet in de toekomst bezien worden. Er wordt nauw overleg gevoerd over de ontwikkelingen hiervan met het NOB.

De school kent een aantal uitgangspunten die belangrijk zijn voor de identiteit van de school:

 • alle leerlingen zijn gelijkwaardig;
 • wij accepteren geen discriminatie en racisme;
 • wij hebben eerbied voor ieders geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Binnen de Oranjebloesem wordt gestreefd naar een goede samenwerking, gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en inspiratie.

We beseffen dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om een volwaardig persoon te worden. Het is daarom belangrijk dat de leerlingen bij ons onderwijs kunnen volgen in een vriendelijke en veilige omgeving waar orde en regelmaat een rol spelen. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. De Oranjebloesem biedt deze omgeving aan uw kind.