Oranjebloesem bio photo

Oranjebloesem

De Nederlandse school in Zuid Florida

Locaties

Davie MultiPurpose Center
3801 South Pine Island Rd Davie, FL 33328


Sjomannskirken
2950 South Flamingo Rd Davie, FL 33330

Correspondentie-adres

4308 Diamond Way Weston, FL 33331

Schooltijden

MultiPurpose Center - Zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur


Sjomannskirken - Zaterdagochtend van 10.00 tot 1.00 uur

Vragen? Facebook

Op 9 september is het nieuwe schooljaar weer begonnen. Dit is inmiddels het 5e schooljaar voor de Oranjebloesem. De groepen zijn weer enthousiast van start gegaan, en we zijn blij weer een aantal nieuwe kinderen te kunnen verwelkomen. Mocht u geinteresseerd zijn om uw kind ook de Nederlandse taal en cultuur bij te brengen, neem dan kontact op met ons via dit formulier.

We gaan dit jaar van start met 3 groepen:

Groep 1/2: kinderen, 4-6 jaar

Deze groep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar die wordt geleid door Marielle Mubarak. In deze groep zitten kinderen richting 1, 2 en 3. Kinderen met een geringe achterstand kunnen veel van de andere kinderen leren door in dezelfde omgeving te zijn. Bovendien wordt veel gewerkt met beeldmateriaal en wordt er spelenderwijs met de taal omgegaan.

Voor deze groep wordt het lesmateriaal ‘de Leessleutel’, speciaal ontwikkeld voor deze leeftijdscategorie, gebruikt. Daarnaast worden diverse taalmaterialen van andere methodes gebruikt (zoals pictogrammen en ‘met woorden in de weer’). In deze groep staan vijf onderdelen van de taalontwikkeling centraal:

 • het taalgebruik bij jonge kinderen ontwikkelen;
 • de woordenschat uitbreiden;
 • kinderen kennis laten maken met boeken en verhalen;
 • kinderen bewust maken van vormaspecten van taal;
 • kinderen oriënteren op de functies van geschreven taal.

De richting 3 kinderen worden op bepaalde momenten apart genomen om gerichter met woordenschat bezig te zijn en de Nederlandstalige kinderen meer aandacht te geven op hun eigen nivo.

Groep ‘Hotel Hallo’ richting 2 en 3 kinderen:

Deze groep bestaat uit kinderen van 6-12 jaar en bestaat dit jaar met name uit richting 2 en 3 kinderen. De groep wordt geleid door Virgilia Aiken, met assistente, Lieke Heye.

Deze groep gaat werken met een nieuwe methode ‘Hotel Hallo’. Deze methode komt naar alle waarschijnlijkheid begin september uit en dient door de directrice en juffrouw bestudeerd te worden alvorens in te kunnen voeren. Waarschijnlijk zal invoering hiervan in November plaatsvinden, maar mocht het eerder kunnen dan starten we eerder.

Hotel Hallo is een gloednieuwe methode Nederlands voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Het is een kleurrijk lespakket speciaal voor kinderen die bijna geen Nederlands spreken. Aan de hand van liedjes, radioshows en verhalen gaan de kinderen vooral aan de slag met woordenschatverwerving - duizend woorden worden actief aangeboden - en communicatie (spreken en luisteren). Hotel Hallo is een thematisch geordende methode.

De kinderen in deze groep kunnen goed engels lezen.Tot de tijd dat ‘Hotel Hallo’ wordt ingevoerd, zal in deze groep aandacht zijn voor het lezen in het Nederlands. Niet de hele leesmethode ‘ de Leessleutel’ zal behandeld worden, maar er zal met name aandacht zijn voor de dubbelklanken. Daarnaast zal woordenschat onderwijs een belangrijk onderdeel zijn van deze eerste paar maanden.

De lessen zullen aansluiten bij de eigen leef- en ervaringswereld van de kinderen.

Groep 4 t/m 8: Nederlandstalige kinderen, 7-14 jaar

Deze groep bestaat uit leerlingen in de leeftijd 7-14 jaar, die Nederlandstalig zijn (richting 1 en 2). De groep wordt geleid door Marleen Ariens. De leerlingen in deze groep maken allemaal gebruik van de taalmethode ‘Taal Actief’. Vorig jaar gebruikte we voor deze groep alleen de taalmodule van ‘Taalactief’, maar dit jaar ook spelling en woordenschat. Ook de lesmaterialen ‘Met woorden in de weer’ en ‘Nieuwsbegrip’ worden in de les verwerkt. De taalmethode beslaat de leergangen van groep 4 t/m 8 van het Nederlandse Basisonderwijs. In deze klas wordt aandacht besteed aan:

 • mondeling taalgebruik
 • schriftelijk taalgebruik
 • taalbeschouwing
 • spelling
 • grammatica
 • woordenschat.

Ook hier sluiten de lessen zoveel mogelijk aan bij de leef- en ervaringswereld van de leerlingen. Tijdens de les wordt zowel klassikaal, om het luisteren en spreken te stimuleren, als individueel gewerkt. De lessen worden zoveel mogelijk gedifferentieerd naar niveau, tempo en belangstelling van de leerlingen. De leerlingen van deze groep krijgen iedere week een huiswerkopdracht mee die aansluit op de behandelde stof van die week.

De doelstellingen voor alle drie de groepen zijn echter alleen te realiseren, wanneer in de thuissituatie ook nadrukkelijk aandacht aan de Nederlandse taal wordt besteed. Zo moet ten minste één van de ouders thuis Nederlands spreken en moet er uit Nederlandse boeken voorgelezen worden. Indien mogelijk Nederlandse televisie en DVD’s gekeken worden en naar Nederlandse muziek geluisterd worden. Wanneer er thuis niet op deze wijze wordt meegewerkt, heeft dit onderwijs in deze vorm geen zin. De voertaal tijdens de lessen is Nederlands. De leerlingen van deze groep krijgen iedere week een huiswerkopdracht mee die aansluit op de behandelde stof van die week.