Oranjebloesem bio photo

Oranjebloesem

De Nederlandse school in Zuid Florida

Locaties

Davie MultiPurpose Center
3801 South Pine Island Rd Davie, FL 33328


Sjomannskirken
2950 South Flamingo Rd Davie, FL 33330

Correspondentie-adres

4308 Diamond Way Weston, FL 33331

Schooltijden

MultiPurpose Center - Zaterdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur


Sjomannskirken - Zaterdagochtend van 10.00 tot 1.00 uur

Vragen? Facebook

Er is in de eerste maanden van het schooljaar tot nu veel gebeurd op de Oranjebloesem en we willen iedereen graag over een aantal zaken informeren.

##Een warm welkom aan onze nieuwe directeur

Zoals een groot aantal van jullie misschien al weten gaat Marleen Ariens het directeurschap per 1 januari 2017 overdragen. We kunnen melden dat we een nieuwe directeur hebben aangesteld, Karin von Schukkmann. Karin is de moeder van een van de leerlingen op school.

Ze is erg betrokken geweest bij de NOB school in Dubai, heeft ook organisatorische vaardigheden en weet veel af van communicatie, marketing en het omgaan met medemensen.

Wij hebben er vertrouwen in dat Karin een heel goede en geschikte kandidaat is; erg gemotiveerd en betrokken. Karin zelf heeft er enorm veel zin in en daarom heten we Karin hartelijk welkom als nieuwe directeur.

Ook hebben we een adviseur ter beschikking in Zuid Florida om onderwijskundige vraagstukken aan te pakken indien nodig. Haar naam is Eefje Maes. Zij was tot voor kort leerkracht in België en kan ons veel bijbrengen met haar kennis en expertise.

Marleen stopt formeel met de functie als directeur, maar blijft in dienst als leerkracht. Wij danken Marleen ontzettend voor haar intense inzet gedurende de afgelopen jaren, met name vanaf de start van onze school.

Hartelijk dank Marleen.

##Nieuwe leerkrachten gevraagd

De Oranjebloesem heeft tot nu toe een vrij constant leerkrachtenbestand gehad, maar dit komende jaar hebben we met een aantal wisselingen te maken.

We zijn dan ook dringend op zoek naar nieuwe leerkrachten. Specifiek zijn we op zoek naar een kleuterjuf, maar ook een extra juffrouw voor de bovenbouw is gewenst.

Indien in het bezit van een lerarendiploma is dat een pré, maar zeker geen vereiste. Belangrijk is dat je een goede connectie hebt met kinderen, het leuk vindt om met kinderen bezig te zijn en er interesse/belangstelling is voor de Nederlandse taal.

Vereiste is wel een werkvergunnning. Indien je interesse hebt neem dan contact op met Karin von Schukkmann via het vragenformulier voor meer informatie.

##Inspectiebezoek; zeer geslaagd

Zoals eerder al meegedeeld, was op 17 september 2016 de Inspectie van Onderwijs van het NOB op bezoek bij de Oranjebloesem, en we kijken terug op een geslaagde inspectie.

Al het werk van de afgelopen jaren heeft zeker zijn vruchten afgeworpen, en we hadden ons geen beter resultaat kunnen wensen. Ondanks het wegnemen van de subsidie wil de Oranjebloesem natuurlijk wel de onderwijskwaliteit blijven bieden die aansluit op de wensen en het niveau van de leerlingen. Met het gehaalde resultaat is het goed om te zien dat het met de kwaliteit van het onderwijs binnen de Oranjebloesem goed staat.


De Oranjebloesem wenst iedereen heel fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2017.